Auksučių fondas

THE AUKSUCIAI FOUNDATION

The Auksuciai Foundation logo

JAV ne pelno siekianti organizacija Auksučių fondas buvo įkurtas padėti Lietuvos smulkiesiems ūkininkams tapti savarankiškais ir konkurencingais rinkos ekonomikos sąlygomis. Pagrindinė fondo veikla siekiant šio tikslo yra parama ir pagalba Lietuvoje esančiam pavyzdiniam ūkiui (Auksučių ūkio ir miškų centrui, ne pelno siekiančiai organizacijai Lietuvoje), kuris suteikia galimybę mokslo, verslo, valdžios atstovams ir ūkininkų bendruomenei dalintis žiniomis ir technologijomis, leidžiančioms tausojant aplinką tvarkyti ūkį ir miškus bei gerinti komercinės žemdirbystės metodus. Be viso to, fondas organizuoja mainus žemės ūkio studentams ir ūkininkams, ūkininkų konsultavimą, seminarus tarp JAV ir Lietuvos ūkio bei miškų bendruomenių.

Daugiau informacijos anglų kalba rasite oficialiame fondo puslapyje www.aukfoundation.org.